ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk dünyasında işlemler icra edebilen yaptıkları işlemlerle hukuki sonuçlara yönelen gerek özel gerekse kamusal nitelikte kurulmuş şirketlerin oluşturmasına işleyişine...

TÜKETİCİ HUKUKU

Serbest piyasa ekonomisi içerisinde üretim ve tüketim hayatını üretici ve tüketici açısından karşılaşılan sorunların ortada kaldırılması amacıyla oluşturulmuş hukuk kurallarıdır...

TİCARET HUKUKU

Kişilerin ticari nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Kendi içinde ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret...

AİLE HUKUKU

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır. Aile hukuku evlilik, boşanma, mal rejimleri, velayet, vesayet vb. dalları içeren...

İCRA HUKUKU

Alacağın devlet gücüyle tahsili için başvurulan çoğunlukla usul hukuku konularını bünyesinde barındıran ancak borçlar, ticaret ki özellikle kambiyo senetleri ve mahkemelerce verilen...

İŞ HUKUKU

Çalışma hayatını düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan işçi ile işverenin birbirleriyle ve bunların bağlı bulunduğu bir takım topluluklarla olan ilişkileri...

CEZA HUKUKU

Suç teşkil eden eylemlerle bunların karşılığı olan cezaları tayin eden hukuk dalıdır. Suç, karşılığı ceza olan hukuk dışı bir eylemdir. Hangi eylemin bu nitelikte olduğu ve bu eylemin karşı...

MİRAS HUKUKU

Bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen tüm hak ve borçlarının terekesinin kimlere ve nasıl intikal edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır...

Adres
Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi
A-2 Blok No:134 Kat:2 D:9 P.K :34015
Zeytinburnu / İSTANBUL

WhatsApp
+90 (532) 208 4691

E-Posta
info@gokcenbilgeozdemir.av.tr

E-Bülten Aboneliği
E-posta:
UYARI: Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.